Een ander paradigma over denken.
(Three Principles uitgelegd).

Dit is een poging om schriftelijk uit te leggen wat de 3 principes zijn en wat ze voor je kunnen betekenen. Eigenlijk kan dat niet, want de werking van de 3 principes verwijst meer naar een gevoel, omdat het niet echt intellectueel begrepen kan worden.

Heel kort: het is een manier om de wereld en jouw ervaringen daarin te begrijpen en daar mee om te gaan. In zoverre wijkt het af van andere benaderingen, omdat het een systeem is wat altijd op dezelfde manier werkt. Daardoor is het betrouwbaar en bruikbaar.

Historie.

In het begin van de zeventiger jaren van de vorige eeuw kreeg Sydney Banks, een lasser bij een fabriek in Canada, met niet meer opleiding dan (ongeveer) 2e klas middelbare school een diep inzicht. In dit inzicht ontdekte hij een verrassend eenvoudige manier om om te gaan met de ervaring die wij allemaal “het leven” noemen. Dit inzicht maakt een diepe psycho-spirituele manier van omgaan met ieders ervaringen in het leven mogelijk en blijft ondertussen bijzonder eenvoudig. Daardoor slagen steeds meer mensen er in hun dagelijkse “worsteling met het leven” grotendeels achter zich te laten.

Wat Sydney Banks ontdekte was dat wij ons leven ervaren via ons persoonlijke denken en dat wij dat vertalen naar gevoel zodat we verbinding kunnen maken met hoe wij de wereld bewust worden. Wij worden ons dus bewust van onze realiteit door onze gedachten. Hij realiseerde zich ook dat een gedachte een vluchtig iets is, waarbij je er zelf voor kunt kiezen om die gedachte te “activeren” of niet. Die keuze is vrij, waardoor je zelf kunt kiezen welke gedachten jij gaat realiseren. Dat geeft een volstrekt nieuw perspectief aan hoe jij de wereld beleeft.

Dit paradigma is al volledig geland in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, waar het grootschalig wordt ingezet in de psychologie, sociale zorg, re-integratie van misdadigers, verslaafdenzorg en in coaching. Gek genoeg nauwelijks in Nederland.

 Wat is het?

Principes zijn basisuitgangspunten, die altijd waar zijn en altijd hun invloed uitoefenen. Een voor iedereen bekend principe is het principe van de zwaartekracht.

Het begrip van de 3 principes gaat over de volgende 3 principes:

  1. Universal Mind. Mind is de intelligente energie die achter het leven schuilgaat. Mind zorgt ervoor dat een wond automatisch heelt, dat je automatisch cellen vervangt in je lichaam, dat vogels weten waar ze naartoe moeten vliegen als ze de seizoenstrek beginnen. Mind zorgt er ook voor (en dat is minder bekend) dat jouw standaard “mode-of-operation” er één van mentale rust is.
  2. Universal Consciousness. Om de wereld te beleven moet je je bewust zijn van wat je ervaart. Dat doe je door je zintuigen en je gevoel. Hoe sterker je je bewustzijn is, hoe meer/beter je waarneemt.
  3. Universal Thought. Dit is de gave van gedachten. Gedachten helpen je om te begrijpen wat je meemaakt, en via je gedachten wordt je realiteit gecreëerd. Je ervaart de wereld via je gedachten. Omdat wij gedachten waarnemen via ons gevoel, kun je de koppeling maken naar je bewustzijn (daar wordt je je immers bewust van je gevoel) en kun je ervaren wat je “overkomt”. Daarmee creëer je jouw realiteit.

En nu komt het: Ieder mens heeft volkomen vrijheid om kiezen welke gedachte hij gaat voeden. Een gedachte heeft namelijk, in tegenstelling tot wat wij vaak denken, uit zichzelf geen enkele macht over jou. Op zich is dat niet zo vreemd, omdat wij geleerd hebben dat wij onze wereld via onze gedachten beleven.

Dus: andere gedachte, andere ervaring. Jij bent het immers die zelf kiest welke gedachte je tot leven gaat wekken, en welke ervaring je daarbij beleeft. Dat werkt altijd zo.

N.B.: Tolle verwijst hier naar “persoonlijk denken” en “de persoonlijke mind”.

Wat betekent dat dan voor jou?

Je zult je ontdekken dat jij, en alleen jij, verantwoordelijk bent voor de gedachten die jij activeert, en dat jouw beleving van de wereld veel meer te maken heeft met welke gedachten jij kiest om te “beleven”.

Jij kunt dus bewuster kiezen welke gedachten jij gaat gebruiken, door boze, sombere of negatieve gedachten niet te voeden met energie. Het effect daarvan is dat je minder zult piekeren, je zorgen maken of zelfs minder depressief zult voelen. Daardoor zul je veerkrachtiger worden, want als er dan iets vervelends gebeurt in je leven, zul je daar minder last van hebben, of minder van slag zijn.

Aan de plus-kant van het leven zul je ontdekken dat je meer geniet van die kleine mooie dingen in het leven, dat er meer rust ontstaat in je gedachten (je voedt immers die negatieve gedachten veel minder), waardoor je meer energie zult overhouden voor constructieve of productieve dingen.

Als bonus zul je ontdekken dat, omdat er rust in je is ontstaan, je langzaam maar zeker diepe inzichten gaat ontwikkelen die je helpen je uitdagingen op te lossen. Daardoor slaag je er in om fundamentele oplossingen te vinden voor dingen die eerder moeilijk oplosbaar leken te zijn. Er ontstaat als het ware een nieuwe creativiteit, die eerder overschreeuwd werd door de veelheid aan gedachten in je hoofd.

Verder geldt: hoe meer je verdiept in dit begrip, hoe meer lagen je er in ontdekt. Je kunt hier dus eigenlijk niet in uitgeleerd raken, omdat er altijd een dieper niveau is wat je kunt ontdekken.

Zul je nooit meer boos, somber, verdrietig of negatief zijn? Nee, je blijft immers een gewoon mens, maar als je weet dat dat weer voorbijgaat (zo werkt het systeem immers altijd), is dat een stuk beter te verdragen. En wat overblijft is een stuk prettiger.

Ik heb een manier van leven gevonden die mij rust geeft, wat er ook gebeurt, die ervoor zorgt dat ik meer energie heb, en dat ik oplossingen vind voor de uitdagingen die er vanuit de omstandigheden op mij af komen. Ik ben gestopt met zoeken naar andere manieren.

Wil je meer lezen over de Drie Principes? Klik hier voor het downloaden van een E-boek.