De Drie Principes uitgelegd.

Deze pagina “De drie Principes uitgelegd”is een poging om schriftelijk uit te leggen wat de Drie Principes zijn en wat ze voor je kunnen betekenen. Eigenlijk kan dat niet, want de werking van de Drie Principes verwijst meer naar een gevoel, omdat het niet echt intellectueel begrepen kan worden.

Heel kort: het is een manier om de wereld en jouw ervaringen daarin te begrijpen en daar mee om te gaan. In zoverre wijkt het af van andere benaderingen, omdat het een systeem is wat altijd op dezelfde manier werkt. Daardoor is het betrouwbaar en bruikbaar.

De Drie Principes uitgelegd: Historie.

In het begin van de zeventiger jaren van de vorige eeuw kreeg Sydney Banks, een lasser bij een fabriek in Canada, met niet meer opleiding dan (ongeveer) 2e klas middelbare school een diep inzicht. Met dit inzicht ontdekte hij een verrassend eenvoudige manier om om te gaan met de ervaring die wij allemaal “het leven” noemen. Dit bgrip maakt een diepe psycho-spirituele manier van omgaan met ieders ervaringen in het leven mogelijk en blijft ondertussen bijzonder eenvoudig. Daardoor slagen steeds meer mensen er in hun dagelijkse “worsteling met het leven” grotendeels achter zich te laten.

Wat Sydney Banks ontdekte was dat wij ons leven ervaren via ons persoonlijke denken en dat wij dat vertalen naar gevoel zodat we verbinding kunnen maken met hoe wij de wereld bewust worden. Wij worden ons dus bewust van onze realiteit door onze gedachten. Hij realiseerde zich ook dat een gedachte een vluchtig iets is, waarbij je er zelf voor kunt kiezen om die gedachte te “activeren” of niet. Die keuze is vrij, waardoor je zelf kunt kiezen welke gedachten jij gaat realiseren. Dat geeft een volstrekt nieuw perspectief aan hoe jij de wereld beleeft. Wil je meer weten over dit begrip? Kijk dan op deze pagina om Sydney Banks erover te zien en horen spreken.

Dit paradigma is al volledig geland in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, waar het grootschalig wordt ingezet in de psychologie, sociale zorg, re-integratie van misdadigers, verslaafdenzorg en in coaching. Kijk hier voor verschillende videoverslagen. Gek genoeg is dit begrip nauwelijks geland in Nederland.

Wat is het?

Principes zijn basisuitgangspunten, die altijd waar zijn en altijd hun invloed uitoefenen. Een voor iedereen bekend principe is het principe van de zwaartekracht. Iets wat valt, valt altijd naar beneden. Dat geldt ook voor de Drie Principes. Ze werken altijd op dezelfde manier.

In dit stuk de Drie Principes uitgelegd gaat het over Mind, Consciousness en Thought. Mind is daarbij altijd aanwezig in een levend wezen, en is de intelligentie die zorgt dat je levende systeem in orde blijft. Een levend wezen moet zich echter wel bewust zijn (Consciousness) van zijn omgeving, anders ben je overgeleverd aan die omgeving. Als laatste heb je iets nodig om te begrijpen hoe je leven en bewustzijn met elkaar verbindt. Daarvoor heb je Thought. Met Thought maak je “chocolade” van wat je meemaakt.

De Drie Principes kun je zo beschrijven:

  1. Universal Mind. Mind is de intelligente energie die achter het leven schuilgaat. Mind zorgt ervoor dat een wond automatisch heelt, dat je automatisch cellen vervangt in je lichaam, dat vogels weten waar ze naartoe moeten vliegen als ze de seizoenstrek beginnen. Mind zorgt er ook voor (en dat is minder bekend) dat jouw standaard “mode-of-operation” er één van mentale rust is.
  2. Universal Consciousness. Om de wereld te beleven moet je je bewust zijn van wat je ervaart. Dat doe je door je zintuigen en je gevoel. Hoe sterker je je bewustzijn is, hoe meer/beter je waarneemt.
  3. Universal Thought. Dit is de gave van gedachten. Gedachten helpen je om te begrijpen wat je meemaakt, en via je gedachten wordt je realiteit gecreëerd. Je ervaart de wereld via je gedachten. Omdat wij gedachten waarnemen via ons gevoel, kun je de koppeling maken naar je bewustzijn (daar wordt je je immers bewust van je gevoel) en kun je ervaren wat je “overkomt”. Daarmee creëer je jouw realiteit.

Hoe werkt het?

Je ervaart altijd het gevoel van je gedachten in het moment. Dat is je kompas (of roer zoals Sydney Banks het noemde).

En nu komt het: Ieder mens heeft volkomen vrijheid om kiezen welke gedachte hij gaat voeden. Een gedachte heeft namelijk, in tegenstelling tot wat wij vaak denken, uit zichzelf geen enkele macht over jou. Op zich is dat niet zo vreemd, omdat wij geleerd hebben dat wij onze wereld via onze gedachten beleven. Dat we daarbij bedacht hebben dat ons gevoel samenhangt met de omstandigheden is dus niet zo vreemd, maar wel onjuist.

Zodra je je dus realiseert dat je zelf kunt bepalen welke gedachte jij voedt, kun je bepalen hoe je je voelt en kun je er ook voor kiezen om weer tot mentale rust terug te keren.

Dus: andere gedachte, andere ervaring. Jij bent het immers die zelf kiest welke gedachte je tot leven gaat wekken, en welke ervaring je daarbij beleeft. Dat werkt altijd zo.

You are not the thinker

N.B.: Tolle verwijst hier naar “persoonlijk denken” en “de persoonlijke mind”.

Waarom is dit anders dan andere ideeën over “mindfulness”?

Je beleeft altijd het gevoel van je denken in het moment. Dat betekent dat je als je je blij of verdrietig voelt, er altijd een (al of niet bewuste) gedachte achter zit.

En het betekent ook dat jouw denken verantwoordelijk is voor wat jij voelt. Dat gaat lijnrecht in tegen wat je altijd geleerd hebt, n.l. dat de omstandigheden jouw gevoel veroorzaken. Waardoor je ineens kunt ontdekken dat je niet meer afhankelijk van de omstandigheden hoeft te zijn om je op een bepaalde manier te voelen, maar dat je daar zelf invloed op kunt uitoefenen. Daarmee ontstaat er vrijheid om te kiezen of je je door een bepaalde omstandigheid wil laten beïnvloeden of niet. Je hebt ineens met je gevoel een prachtig kompas om te bepalen of je iets wil ervaren of niet. De vrijheid die daar vanuit gaat is bijzonder.

Daarbij komt dat je er niets voor hoeft te doen. Vrijwel elke andere aanpak vanuit de mindfulness wereld (en de psychologie, trouwens) verwacht dat je iets dóet. Bijvoorbeeld positief denken, je gedachten aanpassen, nare ervaringen verwerken… Bij de integratie van het begrip van de Drie Principes hoef je alleen maar te begrijpen hoe het werkt, niets meer, en lossen de dingen zichzelf op. Betekent dat dan dat je in slaap valt? Geenszins, je bent namelijk veel beter in staat om de huidige situatie (met een helder hoofd) te beoordelen en daar actie op te ondernemen.

De Drie Principes uitgelegd: Wat betekent dat dan voor jou?

Je zult je ontdekken dat jij, en alléén jij, verantwoordelijk bent voor de gedachten die jij activeert, en dat jouw beleving van de wereld alleen te maken heeft met welke gedachten jij kiest om te “beleven”.

Jij kunt dus bewuster kiezen welke gedachten jij gaat gebruiken, door boze, sombere of negatieve gedachten niet te voeden met energie. Het effect daarvan is dat je minder zult piekeren, je zorgen maken of zelfs minder depressief zult voelen. Daardoor zul je veerkrachtiger worden, want als er dan iets vervelends gebeurt in je leven, zul je daar minder last van hebben, of minder van slag zijn. Op deze pagina kun je zien welke voordelen dit voor jou geeft. Dit zijn resultaten uit meer dan 20 jaar onderzoek naar de Drie Principes.

Aan de plus-kant van het leven zul je ontdekken dat je meer geniet van die kleine mooie dingen in het leven, dat er meer rust ontstaat in je gedachten (je voedt immers die negatieve gedachten veel minder). Daardoor houdt je meer energie over voor constructieve of productieve dingen.

Als bonus zul je ontdekken dat, omdat er rust in je is ontstaan, je langzaam maar zeker diepere inzichten gaat ontwikkelen die je helpen je uitdagingen op te lossen. Daardoor slaag je er in om fundamentele oplossingen te vinden voor dingen die eerder moeilijk oplosbaar leken te zijn. Er ontstaat als het ware een nieuwe creativiteit, die eerder overschreeuwd werd door de veelheid aan gedachten in je hoofd.

Verder geldt: hoe meer je verdiept in dit begrip, hoe meer lagen je er in ontdekt. Je kunt hier dus eigenlijk niet in uitgeleerd raken, omdat er altijd een dieper niveau is wat je kunt ontdekken.

De Drie Principes uitgelegd: Tot slot

Zul je nooit meer boos, somber, verdrietig of negatief zijn? Nee, je blijft immers een gewoon mens, maar als je weet dat dat weer voorbijgaat (zo werkt het systeem immers altijd), is dat een stuk beter te verdragen. En wat overblijft is een stuk prettiger.

Ik hoop dat ik met dit stuk “De Drie Principes uitgelegd” je help om dit waardevolle begrip een plaats te geven in je leven. Voor mij is het een manier van leven die mij rust geeft, wat er ook gebeurt. Dit begrip zorgt dat ik meer energie heb, en dat ik oplossingen vind voor de uitdagingen die er vanuit de omstandigheden op mij af komen. Ik ben gestopt met zoeken naar andere manieren.

Als ik je interesse gewekt heb, en wilt weten hoe dit begrip je leven kan positief beïnvloeden, kijk dan eens op mijn pagina “Gratis downloads“. Deze pagina “De Drie Principes uitgelegd” is dan alleen maar een begin voor jouw ontwikkeling naar groei en welbevinden. En ik kom het je wát graag vertellen!

Wil je meer lezen over de Drie Principes? Klik hier voor het downloaden van een E-boek.
De Drie Principes uitgelegd
De Drie Principes uitgelegd