Snel en duurzaam resultaat? Het kan nu echt!

Sinds april 2018 ben ik actief als transformationeel coach. Rond die tijd vielen voor mij alle puzzelstukjes op hun plaats. Ik begrijp nu voor het eerst volledig hoe ik anderen tot inzicht kan brengen in hun eigen gedrag, en hoe ik hen kan helpen soms in zeer korte tijd diepliggende kwesties op te lossen. Snel en duurzaam resultaat? Het kan nu echt!

Persoonlijk snel en duurzaam resultaat:

Door mensen te leren om zich te realiseren dat je ook anders om kunt gaan met je eigen denken, ontstaat er ruimte voor reflectie en herbezinning. De resultaten die ik hiermee behaal zijn indrukwekkend goed. Ik help in veel gevallen mensen hun persoonlijke kracht ontwikkelen. Waarna ze zelfstandig verder kunnen. Dat werkt ook voor teams of mensen die speciale vaardigheden (bijvoorbeeld leiderschap) willen ontwikkelen vanuit hun eigenheid. Ook haal ik mensen met een beperkt aantal gesprekken uit depressies, paniekaanvallen, burn-out en zelfs leer ik mensen die psychoses hebben ervaren daar vrij van te sturen. Er ontstaat nieuw elan bij al mijn cliënten, die daarna zelfstandig verder kunnen met hun leven in een vollediger vorm. En dan is mijn taak volbracht.

Leiderschap snel en duurzaam resultaat:

Daarnaast biedt deze aanpak ook hulp op het gebied van leiderschap, omdat ik leiders en managers (eigenlijk iedereen) leer te vertrouwen op hun eigen vaardigheden en hun eigen innerlijk kompas. Daarnaast leer ik ze de vier leiderschapsdynamieken kennen en hoe ze daar invloed op uit kunnen oefenen. Zo leren zij hun eigen authenticiteit ontdekken, en leren zij vrij te sturen van stress en overbelasting. Langs deze lijnen kunnen zij dan ontwikkelen naar dienend leiderschap.

Teams snel en duurzaam resultaat:

Als laatste -en misschien wel het meest- is deze aanpak ook zinvol voor teams, omdat dit begrip mensen leert om elkaar onbevangen te benaderen, waardoor ruimte ontstaat om onbevooroordeeld informatie uit te wisselen. Er ontstaat daardoor een veiliger omgeving om aan deel te nemen, met resultaat dat het gehele team beter gaat presteren. Daardoor bouwt het team aan meer wederzijds begrip en een vruchtbare samenwerking.

Volgende stappen.

De site is al flink  aangepast. Je zult nu de komende tijd merken dat er steeds meer van de site wordt veranderd. Vrijwel alles gaat op de schop. Het “Aanbod” is gewijzigd. Er staan meer herkenbare producten in. Ik ben begonnen met een coachwinkel op te zetten, daar kun je bijvoorbeeld coaching-producten kopen. Je kunt bijvoorbeeld 1 uur coaching aanschaffen, die je kunt opnemen wanneer je dat wilt (en als mijn agenda het toelaat).  Dus als je een beetje op de hoogte wilt blijven, kom dan regelmatig terug om even te kijken. Wil je snel en duurzaam resultaat? Neem contact op!

</br>

Butterfly on thistle - Snel en duurzaam resultaat